مرکز مشاوره و پاسخگویی

!سر کودکتان داد نزنید

 امروزه دیگر والدین برای تنبیه کودکان کمتر متوسل به تنبیه بدنی می شوند و در واقع به جای بلند کردن دست، صدای خود را بالا می برند. غافل از این که بعضی از کلمات به کار رفته در فریاد ها از صدمات بدنی هم بدترند.
۰ نظر ۱۰ مرداد ۹۴ ، ۱۸:۱۶
آنوشا نیکوبخت


برای قایق های بی حرکت ، موج ها تصمیم میگیرند

۰ نظر ۱۰ مرداد ۹۴ ، ۱۷:۵۲
آنوشا نیکوبخت