مرکز مشاوره و پاسخگویی

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دانش» ثبت شده است
خرد در نظر مولانا و روانشناسی

مولانا یکى از موضوعاتى را که به صورت دَوَرانى مورد تأکید قرار مى دهد، برترى بینش بر دانش است. دانش ، اندوخته است ، و بینش ، مصرف کردن بهینهء آن اندوخته. دانش،تفسیر مى کند، و بینش ، آدمى را تغییرمى دهد، البته تغییرى رو به سوى کمال.دانشى که رفتار و کردارمان را همرنگ خودش نکند مثلِ غذایى است که هضم نمى شود.چنین غذایى ما را رنجور و بدحال مى کند. کسانى که دانش و محفوظات دارند و بینش ندارند نوعاً دچار

۰ نظر ۲۵ بهمن ۹۶ ، ۲۲:۴۳
آنوشا نیکوبخت