مرکز مشاوره و پاسخگویی

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «تنفر» ثبت شده استارتباط خاصى میان تنفر از خویشتن و ناتوانى در دریافت عشق وجود دارد.


مادامى که تنفر از خویشتن وجود دارد, نه مى توانیم عشق دیگران را بپذیریم و نه مى توانیم خودمان, خود را دوست بداریم.


باید ویژگى هایى از خودمان را که از آن متنفریم بشناسیم و به وجود این ویژگى ها در خود صحه بگذاریم و آن را بپذیریم و مجددا به خود عشقبورزیم,تا به پذیرش عشق به خویشتن و یک پارچگى نخستین بازگردیم


(هندریکس1997،ابراهیمی،1384)

۰ نظر ۱۹ شهریور ۹۴ ، ۱۹:۰۰
آنوشا نیکوبخت